IMG_6197-1
Про нас

Початкова школа «Джерельце» Львівської міської ради

«Любіть своїх учнів так, як своїх власних дітей, бо всі вони «Божі діти»

А.Шептицький

Ми використовуємо сучасні методи навчання, активно впроваджуючи в навчальний процес особистісно зорієнтовані принципи роботи.
Практикуємо інтегроване навчання. Особливо зосереджуємо увагу на методиках навчання дітей «Від тексту до букви», «Гострого письма», активно використовуємо проектне навчання.

2

    

Наша школа працює за принципом «Лицем до дитини», основними принципами якого є:

 • кожна дитина особлива і неповторна;
 • фізичне здоров’я залежить від емоційного середовища;
 • кожна людина може бути в чомусь успішною;
 • оцінка не результат, а процес навчання;
 • вчитель постійно навчається, навчаючи інших;
 • навчання через інтерес, через діяльність і спілкування;
 • навчання читати «від тексту до букви»;
 • поширення досвіду;
 • навчання через інтеграцію предметів;
 • середовище навчає;
 • батьки – активні учасники навчально-виховного процесу;
 • нас оточують постійні зміни.

Ці твердження поставлені в основу роботи вчителя, від них педагогічний колектив відштовхується і застосовує у повсякденному житті школи. Вчителі намагаються використовувати їх, плануючи свою роботу.

 

     Нашою метою є :

 • виховати фізично та психічно здорову особистість, яка буде поважати себе та інших, та зуміє бути успішною у світі змін;
 • формувати творчу особистість, освічену, здатну до самореалізації та самовдосконалення;
 • виховувати свідомого громадянина України, який поважає історичне минуле свого народу.

 

Прозорість та інформаційна відкритість діяльності закладу 

Наш розклад на 2018-2019 н.р. 

Поради для майбутніх першокласників

Безпечний інтернет для батьків і дітей